czparalaktický článek s vodorovnou základnovou latí, paralaktický článek se základnovou latí
enparallactic figure with horizontal stadia rod
frsegment m parallactique avec mire horizontale
geparallaktisches Glied s mit Orthogonalstellung der Basislatte
ruпараллактическое звено с горизонтальным жезлом, параллактическое звено с жезлом
skparalaktický článok so základnicovou latou
cz

paralaktický článek s vodorovnou základnovou latí, paralaktický článek se základnovou latí

paralaktický článek s paralaktickou latí kolmo na konci nebo uprostřed měřené délky

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována