czdělení na rámu mapy, dělení mapového rámu, dělení rámu mapy
enframework division, neat line graduation
frgraduation f de cadre de carte, division f de cadre de carte
geKartenrahmenteilung e, Kartenrandteilung e
ruразбивка рамки
skdelenie mapového rámu
cz

dělení na rámu mapy, dělení mapového rámu, dělení rámu mapy

grafické vyznačení čar zeměpisné, pravoúhlé rovinné souřadnicové sítě nebo jiné sítě na rámu mapy; vyjadřuje se rámovými ryskami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále