czdoplňková vrstevnice
enauxiliary contour, supplementary contour
frcourbe f intercalaire
geZwischenhöhenlinie e
ruдополнительная горизонталь
skdoplnková vrstevnica, doplňujúca vrstevnica
cz

doplňková vrstevnice

vrstevnice s vrstevnicovým intervalem rovným polovině nebo čtvrtině základního vrstevnicového intervalu v těch místech mapy, kde základní vrstevnice dostatečně nevystihuje terénní tvary

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována