czgeomorfologie
engeomorphology
frgéomorphologie f
geGeomorphologie e
ruгеоморфология
skgeomorfológia
cz

geomorfologie

nauka o zemském reliéfu a o procesech ovlivňujících jeho formování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále