cztrvale signalizovaný bod
enpermanently targeted point
frpoint m à signalisation permanente
gedauerhaft signalisierter Punkt r
ruгеодезический пункт с сигналом
sktrvalo signalizovaný bod
cz

trvale signalizovaný bod

bod na stanoveném objektu, vybudovaném pro jiné účely, kterého lze bez další úpravy použít jako jednoznačného záměrného cíle (např. střed makovice věže kostela)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována