czdružice LANDSAT
enLANDSAT satellite
frsatellite m LANDSAT
geLANDSAT Satellit r
ruспутник ЛАНДСАТ
skdružica LANDSAT
cz

družice LANDSAT

americká družice používaná od roku 1972 pro sběr dat dálkového průzkumu Země sloužící především výzkumu přírodních zdrojů

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále