czBenešovo zobrazení
enBeneš's projection
frprojection f de Beneš
geBeneš Projektion e
ruпроекция Бенеша
skBenešovo zobrazenie
cz

Benešovo zobrazení

konformní kuželové zobrazení z referenčního elipsoidu v normální poloze se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami; bylo použito po r. 1923 v Československu pro tzv. prozatímní vojenské mapování v měřítku 1:20 000

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále