czelipsa zkreslení, Tissotova indikatrix
enellipse of distortion, Tissot´s Indicatrix
frindicatrice f de Tissot
geVerzerrungsellipse e, Tissotsche Indikatrix
ruэллипс искажений, индикатриса Тиссо
skelipsa skreslenia, Tissotova indikatrix
cz

elipsa zkreslení, Tissotova indikatrix

elipsa, která je obrazem nekonečně malé kružnice opsané danému bodu; jejími hlavními osami jsou hodnoty maximálního a minimálního délkového zkreslení v použitém kartografickém zobrazení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována