czGauss-Krügerovo zobrazení
enGauss-Krüger projection
frprojection f de Gauss-Krüger
geGauß-Krüger-Abbildung e
ruпроекция Гаусса-Крюгера
skGaussovo-Krügerovo zobrazenie
cz

Gauss-Krügerovo zobrazení

konformní zobrazení poledníkových pásů z referenčního elipsoidu na válec v transverzální poloze s délkově nezkresleným středním poledníkem

POZNÁMKA - původní zobrazení vypracované Gaussem (Gaussovo zobrazení), později upravené Krügerem. Krügerova úprava Gaussova zobrazení snížila hodnotu délkového zkreslení matematickou úpravou tím, že na středním poledníku není toto zkreslení rovno 1

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále