czizocylindrické zobrazení
enLambert cylindrical equal-area projection
frprojection f Lambert
geisozylindrische Projektion e
ruизоцилиндрическая равновеликая проекция (Ламберта)
skizocylindrické zobrazenie
cz

izocylindrické zobrazení

ekvivalentní válcové zobrazení (Lambertovo)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále