czkartografické zobrazení
enmap projection
frprojection f cartographique
gekartografische Abbildung e
ruкартографическая проекция
skkartografické zobrazenie
cz

kartografické zobrazení

1: matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše
2: konverze souřadnic z elipsoidického souřadnicového systému do roviny

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována