czkopírování map
enmap copying
frproduction f des copies des cartes
geKopieren s der Karten
ruкопирование карт
skkopírovanie máp
cz

kopírování map

proces převodu mapového obrazu z předlohy na jinou podložku s využitím světlocitlivých vrstev

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována