czKřovákovo zobrazení
enKřovák´s universal conformal conical projection
frProjection f conique universelle conforme de Křovák
geKřováks konforme allgemeine Kegelabbildung e
ruпроекция Кршовака
skKřovákovo zobrazenie
cz

Křovákovo zobrazení

dvojité konformní zobrazení Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli a z ní na kužel v obecné poloze; osu X tvoří obraz základního poledníku ležícího 42 st. 30 min. východně od Ferra, počátek pravoúhlé rovinné souřadnicové sítě je ve vrcholu kužele; souřadnice x rostou směrem k jihu, souřadnice y směrem k západu; autorem zobrazení je Ing. Josef Křovák (1922)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále