czLambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení, Lambertovo ekvivalentní izocylindrické zobrazení
enLambert equal-area conical projection
frprojection f conique équivalente de Lambert
geLambertsche flächentreue Kegelprojektion e, Lambertsche flächentreue isozylindrische Projektion e
ruравновеликая изоцилиндрическая проекция Ламберта
skLambertovo ekvivalentné kužeľové zobrazenie, Lambertovo ekvivalentné izocylindrické zobrazenie
cz

Lambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení, Lambertovo ekvivalentní izocylindrické zobrazení

stejnoploché kuželové zobrazení referenční koule s délkově nezkreslenou střední rovnoběžkou zobrazovaného pásu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále