czmapový obraz
enmap image
frimage f de carte
geKartenbild s
ruкартографический образ
skmapový obraz
cz

mapový obraz

kartografické vyjádření objektivní reality; forma obrazu objektů a jevů ve vědomí člověka na základě vnímání mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále