czMercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM
enUniversal Transverse Mercator (UTM) projection
frprojection f UTM
geUniversale Transverse Mercatorprojektion e, Mercators konforme Zylinderprojektion e, UTM Projektion e
ruуниверсальная поперечная проекция Меркатора
skMercatorovo priečne univerzálne zobrazenie, Mercatorovo priečne valcové konformné zobrazenie, zobrazenie UTM
cz

Mercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM

konformní transverzální válcové zobrazení referenčního elipsoidu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována