czmikrofilm
enmicrofilm
frmicrofilm m
geMikrofilm r
ruмикрофильм
skmikrofilm
cz

mikrofilm

svitkový film s mikrozáznamy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále