czmikrofišová kamera
enmicrofiche camera
frappareil m de prise de microfiches
geMikrofischekamera e
ruкамера для микрофиш; аппарат для съёмки диамикрокарты
skmikrofišová kamera
cz

mikrofišová kamera

optický přístroj pro vytvoření souřadnicově uspořádaného mikrozáznamu předloh na plochý film

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále