cznekonvenční zobrazení
enmiscellaneous projection
frprojection f cartographique nonconventionnelle
geunkonventionelle Projektion e
ruпроизвольная проекция
sknekonvenčné zobrazenie
cz

nekonvenční zobrazení

kartografické zobrazení, které nelze zařadit do některého ze základních typů zobrazení; je definováno matematicky podle různých podmínek zkreslení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována