czortografická projekce
enorthographic projection
frprojection f orthographique
georthografische Projektion e
ruортографическая проекция
skortografická projekcia
cz

ortografická projekce

azimutální kartografické zobrazení v normální (pólové) poloze, v němž se poledníky zobrazují jako přímky se středem v obrazu pólu a rovnoběžky a rovník jako délkově nezkreslené kružnice; vzniká promítáním kulové referenční plochy na zobrazovací rovinu z bodu, ležícím v nekonečnu na spojnici mezi bodem dotyku zobrazovací roviny a středem kulové referenční plochy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována