czreprodukce map, rozmnožování map
enmap reproduction
frreproduction f des cartes, reproduction f cartographique
geKartenvervielfältigung e, Reproduction e von Karten
ruразмножение карт
skreprodukcia máp, rozmnožovanie máp
cz

reprodukce map, rozmnožování map

vyhotovení většího množství map z jednoho podkladu s využitím polygrafických nebo reprografických technik

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována