czstereografická projekce, stereografické zobrazení
enstereographic projection
frprojection f stéréographique
gestereografische Projektion e
ruстереографическая проекция
skstereografická projekcia
cz

stereografická projekce, stereografické zobrazení

konformní azimutální zobrazení v normální (pólové) poloze, vznikající promítáním bodů na referenční kouli z protilehlého pólu; v obecné poloze bylo použito pro mapování většiny území dnešní SR před rokem 1891

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována