czsvětlotisk
encollotype printing
frphototypie f
geLichtdruck r
ruфототипия
sksvetlotlač
cz

světlotisk

tisková technika, u níž tiskovou formu tvoří skleněná deska, na níž se vytváří tónový obraz bez sítě z nabobtnalých částí želatinové vrstvy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována