cztechnologie zpracování mapy
entechnology of map production
frtechnologie f de production de carte
geTechnologie e der Kartenbearbeitung
ruтехнология обработки карты
sktechnológia spracovania mapy
cz

technologie zpracování mapy

metoda, způsob, postup a techniky využívané při zpracování mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále