cztermografie
enthermal imagery
frthermographie f
geThermografie e
ruтермография
sktermografia
cz

termografie

reprografická kopírovací technika, využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností termolabilních látek, vznikajících účinkem infračerveného záření

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována