czzobrazení v normální poloze
ennormal aspect (normal case) of a map projection
frprojection f directe, projection f cartographique normale
genormalachsige Abbildung e
ruпрямая проекция
skzobrazenie v normálnej polohe
cz

zobrazení v normální poloze

kartografické zobrazení, u něhož jsou obrazy poledníků znázorněny jako přímky protínající se v obrazu zemského pólu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále