czzobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení
enoblique aspect (oblique case) of a map projection
frprojection f oblique
geschiefachsige Abbildung e
ruкосая проекция
skzobrazenie vo všeobecnej polohe
cz

zobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení

kartografické zobrazení, u něhož kartografický pól leží v prostoru mezi zemským pólem a rovníkem; příkladem je dvojité konformní kuželové zobrazení (tzv. Křovákovo), které je používáno pro civilní mapy velkých a středních měřítek v ČR

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále