czzobrazení v příčné poloze, příčné zobrazení, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení, transverzální zobrazení
entransverse aspect (tranverse case) of a map projection
frprojection f transversale
gequerachsige Abbildung e
ruпоперечная проекция
skzobrazenie v priečnej polohe, priečne zobrazenie
cz

zobrazení v příčné poloze, příčné zobrazení, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení, transverzální zobrazení

kartografické zobrazení, při němž osa kuželové nebo válcové zobrazovací plochy nebo normála zobrazovací roviny prochází rovinou rovníku referenčního elipsoidu nebo referenční koule

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále