czzobrazovací plocha
enprojection surface
frsurface f de projection
geAbbildungsfläche e
ruповерxность проекции
skzobrazovacia plocha
cz

zobrazovací plocha

rovina nebo do roviny rozvinutelná plocha, na kterou se zobrazují body z referenční plochy pomocí matematických vztahů tak, aby mohly být vyjádřeny v pravoúhlých rovinných souřadnicích

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována