czzobrazovací rovina
enplane of projection
frplan m de projection
geAbbildungsebene e
ruплоскость проекции
skzobrazovacia rovina
cz

zobrazovací rovina

rovina, na kterou se zobrazují body z referenční plochy pomocí matematických vztahů tak, aby mohly být vyjádřeny v pravoúhlých rovinných souřadnicích

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále