czcharakteristika přesnosti mapy
enaccuracy map specification
frspécification f d'exactitude de carte
geGenauigkeitscharakteristik e der Karte
ruхарактеристика точности карты
skcharakteristika presnosti mapy
cz

charakteristika přesnosti mapy

údaje, charakterizující přesnost veličin zjištěných kartometricky na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále