czchyba mapy
enmap error
frerreur f cartographique, faute f cartographique
geKartenfehler r
ruпогрешность карты
skchyba mapy
cz

chyba mapy

kvalitativní nebo kvantitativní rozdíl v zobrazení objektu nebo jevu na mapě nebo v jeho poloze v porovnání se skutečností

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována