czchyba popisu mapy
enerror of map lettering
frerreur f d'écriture de carte, erreur f d'écriture cartographique
geBeschriftungsfehler r
ruошибка шрифта на карте
skchyba popisu mapy
cz

chyba popisu mapy

chyba, která vznikla nesprávným uvedením geografického názvu nebo číselného, popř. jiného popisného údaje na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále