czchyba z reprodukce, reprodukční chyba
enerror of reproduction
frerreur f de reproduction
geVervielfältigungsfehler r
ruошибка репродукции; ошибка воспроизведения
skreprodukčná chyba
cz

chyba z reprodukce, reprodukční chyba

chyba, která vznikla při fotoreprodukčním zpracování originálů mapy (např. vlivem nedodržení přesných rozměrů obrazu a vlivem optických zkreslení objektivu) a při tisku mapy (nedokonalý soutisk barev)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována