czkartometrická chyba
encartometric error
frerreur f cartométrique
gekartometrischer Auswertefehler r
ruкартометрическая ошибка
skkartometrická chyba
cz

kartometrická chyba

rozdíl mezi hodnotou veličiny (délky, plochy apod.), zjištěné odměřením z mapy a hodnotou získanou měřením v terénu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále