czplošná deformace mapy
enareal map distortion
frdistorsion f aréale d'une carte
geDeformation e der Kartenfläche
ruплощадьное искажение карты
skplošná deformácia mapy
cz

plošná deformace mapy

rozdíl mezi teoretickou a skutečnou plochou mapy (mapového listu), způsobený především vlivem teploty a vlhkosti a nestabilitou podložky mapy v procesu kopírování a tisku; stanovuje se výpočtem z měření rozměru mapového listu; udává se v %

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována