czhvězdný rok, siderický rok
ensidereal year
frannée f sidérale
geSternjahr s
ruзвездный год, сидерический год
skhviezdny rok, siderický rok
cz

hvězdný rok, siderický rok

časový interval přechodu pravého Slunce týmž bodem ekliptiky (stejné hvězdné pozadí); má střední periodu 365,256 363 středních slunečních dní

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále