czinerciální azimut
eninertial azimuth
frazimut m inertiel
geinerziales Azimut s
ruинерциальный азимут
skinerciálny azimut
cz

inerciální azimut

azimut měřený inerciálním měřickým systémem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována