czizostatická anomálie
enisostatic anomaly
franomalie f isostatique
geisostatische Anomalie e
ruизостатическая аномалия
skizostatická anomália
cz

izostatická anomálie

rozdíl mezi měřeným a o izostatickou redukci redukovaným a normálním tíhovým zrychlením

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována