czLaplaceova podmínka
enLaplace condition
frcondition f Laplace
geLaplace-Bedingung e
ruуравнение Лапласа
skLaplaceova podmienka
cz

Laplaceova podmínka

podmínka vyjádřená Laplaceovou rovnicí je dána skutečností, že odchylka tížnice v rovině prvního vertikálu dá rozdíl mezi astronomickou a geodetickou délkou a mezi astronomickým a geodetickým azimutem, nebo naopak měřené rozdíly mezi astronomickými a geodetickými hodnotami délky a azimutu lze užít pro stanovení odchylky v rovině prvního vertikálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována