czmagnetický azimut
enmagnetic heading, magnetic azimuth
frazimut m magnétique
gemagnetisches Azimut s
ruмагнитный азимут
skmagnetický azimut
cz

magnetický azimut

vodorovný úhel měřený ve směru pohybu hodinových ručiček od severní větve místního magnetického poledníku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována