czopticky efektivní atmosféra
enoptically effective atmosphere
fratmosphère f optiquement effective
geoptisch effektive Atmosphäre e
ruоптически эффективная атмосфера
skopticky efektívna atmosféra
cz

opticky efektivní atmosféra

část atmosféry Země do výšky 50 až 60 km, z které dosáhne rozptýlené světlo soumraku a úsvitu pozorovatele s intenzitou postačující pro vizuální vjem (efektivní atmosféra)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována