czrok
enyear
fran m, année f
geJahr s
ruгод
skrok
cz

rok

označení pro některý z časových intervalů odvozený z period oběhu Země (nebo některé jiné planety) okolo Slunce (nebo jiného centrálního tělesa)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována