czsekulární aberace
ensecular aberration
fraberration f séculaire
geSekuläraberration e
ruсекулярная аберрация
sksekulárna aberácia
cz

sekulární aberace

změna směru světelného paprsku přicházejícího od kosmického tělesa k pozorovateli, způsobená konečnou rychlostí světla a v podstatě konstantním pohybem těžiště sluneční soustavy v prostoru vzhledem k hvězdám; pro každou hvězdu je prakticky konstantní a obecně neznámá a je obvykle trvale včleněna do souřadnic hvězdy a tedy se neuvažuje

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována