czsférická astronomie
enspherical astronomy
frastronomie f sphérique
gesphärische Astronomie e
ruсферическая астрономия
sksférická astronómia
cz

sférická astronomie

oblast astronomie zabývající se astronomickými a orbitálními systémy

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována