czúplná Bouguerova anomálie
enBouguer complete anomaly
franomalie f Bouguer complète
gekomplette Bouguer-Anomalie e
ruполная аномалия Буге
skúplná Bouguerova anomália
cz

úplná Bouguerova anomálie

při definici jednoduché Bouguerovy anomálie se užívá rovinné "desky" pro zavedení vlivu hmot mezi hladinou moře a tíhovou stanicí. To lze přijmout v rovinném terénu. V horských územích je nutno určit vliv topografie přesněji. Hmoty nad a pod stanicí působí podle Newtonova zákona přitažlivosti. Tyto "opravy z vlivu terénu" vedle Bouguerovy desky se počítají numerickou integrací

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována