czúsekový bod geodetické základny
enintermediate point of geodetic base, intermediate base-line point
frpoint m intermédiaire d'une base géodésique
gegeodätischer Basiszwischenpunkt r
ruпромежуточная точка геодезического базиса
skúsekový bod geodetickej základnice
cz

úsekový bod geodetické základny

mezilehlý trvale stabilizovaný bod geodetické základny, vymezující její úsek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována