czzákladní výškové bodové pole (ZVBP)
enfundamental vertical control
frréseau m altimétrique fondamental
gefundamentales Höhenfestpunktfeld s
ruгосударственная нивелирная сеть (ГНС)
skzákladné výškové bodové pole
cz

základní výškové bodové pole (ZVBP)

základní výškové bodové pole tvoří základní nivelační body a body České státní nivelační sítě I. až III. řádu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována