cznáhradní užívání pozemku
encompensatory use of land
frusage m de terrain de compensation, utilisation f de terrain de compensation
geErsatznutzung e des Grundstücks
ru
sknáhradné užívanie pozemku
cz

náhradní užívání pozemku

podle dřívějších předpisů bezplatné užívání náhradního pozemku přiděleného vlastníkovi, který při pozemkových úpravách pozbyl užívání svého pozemku; opravňovalo náhradního uživatele k užívání pozemku ve stejném rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku tohoto náhradního pozemku, bylo trvale spojeno s vlastnictvím pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání. Náhradní uživatel měl proto právo na výnos pozemku, mohl měnit jeho podstatu a provádět na něm stavby; nemohl však pozemek zatížit ani zcizit. Právo náhradního užívání pozemku přecházelo při převodu vlastnictví pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání, na nového vlastníka

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována