czcentrace měřického stolu
encentering of a planetable
frcentrage m de la planchette
geZentrierung e des Messtisches
ruцентрирование менсулы
skcentrácia meračského stola
cz

centrace měřického stolu

uvedení zobrazeného stanoviska nad skutečné stanovisko v terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována